طب سنتی

طب سنتی -بخش۵- در شناخت منفعت علم طب- در شناخت مایه های چهار گانه- بخش ۵

در مقاله قبل (طب سنتی -بخش4- در شناخت منفعت علم طب- در شناخت مایه های چهار گانه- بخش 4) با حالات مزاج های اصلی در طب سنتی آشنا شدیم و آ...

ادامه مطلب

طب سنتی

طب سنتی -بخش۴- در شناخت منفعت علم طب- در شناخت مایه های چهار گانه- بخش ۴

در مقاله قبل (طب سنتی -بخش3- در شناخت منفعت علم طب- در شناخت مایه های چهار گانه- بخش 3) ارتباط عناصر چهارگانه طبیعت با مزاج های اصلی در...

ادامه مطلب

طب سنتی

طب سنتی -بخش۳- در شناخت منفعت علم طب- در شناخت مایه های چهار گانه- بخش ۳

در مقاله قبل (طب سنتی -بخش2- در شناخت منفعت علم طب- در شناخت مایه های چهار گانه- بخش 2) با عناصر چهار گانه طبیعت آشنا شدیم. در این مقال...

ادامه مطلب